Καλώς 'Ηλθατε

Ανακοίνωση - 23-03-2017

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 23/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Ενημερωτική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. για μία σειρά θεμάτων»

Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας που επιθυμεί να έχει με όλους τους συναδέλφους, σας ενημερώνει πως υλοποιώντας τις αποφάσεις που έχουν λάβει το Γενικό Συμβούλιο της και η Εκτελεστική Επιτροπή της, έχει προβεί σε μία σειρά από ενέργειες που αφορούν:

Συγκεκριμένα:

Α) Σε ό,τι αφορά το Νέο Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.Α.: Το υπό συζήτηση σχέδιο οργανισμού που μας παραδόθηκε κατόπιν πίεσης την οποία ασκήσαμε, είναι βασισμένο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη φιλοσοφία του υφιστάμενου οργανισμού και για αυτό το λόγο η κριτική μας είναι η ίδια ακριβώς που ασκήσαμε και στο παρελθόν. Πέρα όμως από τις θεμελιώδεις αντιθέσεις μας υποβάλαμε σοβαρές τεχνικές παρατηρήσεις σε 15 σημεία που εντοπίσαμε και οι οποίες έγιναν δεκτές από την πολιτική ηγεσία η οποία και δεσμεύτηκε ότι το τελικό σχέδιο οργανισμού πριν φύγει προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα δοθεί στην Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. για μελέτη και παρατηρήσεις. Πάντως, μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα ανακοίνωση το σχέδιο παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Β) Σχετικά με τον Οργανισμό του Τ.Α.Π.Α.: Το απαράδεκτο κείμενο που δόθηκε στην Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. ως σχέδιο οργανογράμματος του Τ.Α.Π.Α. εφόσον δεν αλλάξει και δεν εναρμονιστεί με τις απόψεις που διαμορφώθηκαν από κοινού από τη Διοίκηση του Τ.Α.Π.Α. και τους εργαζόμενους ύστερα από εξαντλητικό διάλογο και με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες αποτελεί αιτία πολέμου για την Ομοσπονδία. Η συζήτηση παραπέμφθηκε για μετά τις γιορτές του Πάσχα.

Γ) Στο ζήτημα του Οργανογράμματος της Γ.Γ.Α.: Σε συνάντηση της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. από κοινού με την ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του οικείου Σωματείου έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις από την πλευρά των εργαζομένων κι αναμένουμε το τελικό κείμενο πριν αυτό αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε, σε συνάντηση που είχαμε ως Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ., και η αρμόδια υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Όλγα Γεροβασίλη.

Δ) Σχετικά με τις προσλήψεις στο ΥΠ.ΠΟ.Α.: Η Ομοσπονδία έχει ζητήσει την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης δια στόματος πρωθυπουργού για την πλήρωση Διακοσίων (200) θέσεων Αρχαιοφυλάκων με προκήρυξη. Επίσης αγωνιζόμαστε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παραίτηση του Δημοσίου από τα Ένδικα Μέσα για τους εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Ταυτοχρόνως, αναμένουμε την ολοκλήρωση της προκήρυξης και πλήρωση των θέσεων για τριάντα τρεις (33) Αρχαιολόγους, τονίζοντας παράλληλα σε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία την άμεση ανάγκη για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για να στελεχωθούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Ε) Αναφορικά με τα περιγράμματα θέσεων: Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έκανε παρέμβαση μαζί με το Σ.Ε.Α. και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία στην επιτροπή που ασχολείται με τη διαδικασία διαμόρφωσης των Περιγραμμάτων θέσεων για τους εργαζόμενους στο ΥΠ.ΠΟ.Α. αρχίζοντας από αυτά των Γενικών Διευθυντών. Ζητήσαμε και έγινε δεκτό από το γραφείο της υπουργού πως σε οποιαδήποτε συζήτηση στο μέλλον, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων που θα προέρχονται από τα κλαδικά σωματεία η τις ειδικότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί η επιτροπή.

Για το πολύ σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έχει ήδη ορίσει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Παρασκευή 24 Μαρτίου όπου και θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μέχρι τότε καλούμε τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης και να αναμένουν νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Πέραν του τελευταίου για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στα υπόλοιπα ζητήματα θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση μας.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.