Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  1. Βεργίδης Δημήτριος
  2. Λυμπέρης Κωνσταντίνος
  3. Μπακόπουλος Σωτήριος
  4. Τάταρη Μαρία
  5. Μπανιάς Επαμεινώνδας