Καλώς 'Ηλθατε

Ανακοίνωση 11-07-2012

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 11/07/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε - ΥΠ.ΠΟ. ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2012 συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιων σωματείων Εργατοτεχνιτών, Αρχαιοφυλάκων, Διοικητικών ΔΕ, Υπαλλήλων του ΤΑΠΑ, Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Συντηρητών Αρχαιοτήτων προκειμένου να εκθέσουν τα ζητήματα με πιο εξειδικευμένο τρόπο στον νέο υπουργό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κατέθεσε στον Υπουργό την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για την πλήρη διαφωνία στη συγχώνευση του Υπουργείο Πολιτισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η άποψη των εργαζομένων είναι ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση υποβαθμίζει τον πολιτισμό, απομακρύνει το Υπουργείο από τον αναπτυξιακό ρόλο που είχε με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) σε μια περίοδο μάλιστα που η χώρα έχει ανάγκη τους παραδοσιακούς πυλώνες της οικονομίας. Ζητήθηκε από τον Υπουργό να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η αυτονομία του Υπουργείου Πολιτισμού και μέχρι να συμβεί αυτό να διασφαλιστεί η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με τη σύνταξη και εκτέλεση ξεχωριστού προϋπολογισμού. Στη συνέχεια έγινε σαφές στον νέο Αν. Υπουργό ότι το Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με πολλές ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων λόγω των μαζικών αποχωρήσεων (συνταξιοδοτήσεις, εφεδρείες) παρά τη μικρή ενίσχυση που είχε με μετατάξεις από άλλους φορείς και υπογραμμίστηκε με τρόπο απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο ότι οποιαδήποτε σκέψη για απόλυση ή εφεδρεία για συνάδελφο του Υπουργείου καθώς και οποιαδήποτε μείωση μισθών θα μας βρει απέναντι του.

Zητήματα που ετέθησαν από την πλευρά των εργαζομένων ήταν:

Καταργήσεις ή συγχωνεύσεις Οργανισμών. Ζητήσαμε να γίνει μελέτη που να τεκμηριώνει με σαφή τρόπο τον λόγο κατάργησης ή συγχώνευσης ενός Οργανισμού που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και απαιτήσαμε να μην θιγεί καμία θέση εργαζομένου.

Αναβάθμιση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Προτείναμε να ενισχυθεί ο ρόλος του Ταμείου που αποτελεί κρίσιμο φορέα για το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ζητήματα όπως η τοποθέτηση πωλητηρίων σε κεντρικά τουριστικά σημεία, η παραγωγή νέων ειδών, η εκτύπωση νέων επιστημονικών εκδόσεων , η αναβάθμιση της τεχνικής υπηρεσίας, η πρόσληψη προσωπικού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης νέων και της μεγιστοποίησης της απόδοσης των υφιστάμενων πηγών εσόδων.

ΕΣΠΑ και απορροφητικότητα. Από την μεριά μας τονίστηκε η ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης των έργων ΕΣΠΑ που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ολοκληρώνουν έργα πολιτισμού στο κέντρο και την περιφέρεια και λειτουργούν ως πολιτιστικοί προορισμοί σε μια εποχή που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Νέος Οργανισμός. Ζητήσαμε να γίνει εκτενής διάλογος για το σχεδιασμό του νέου Οργανισμού έπειτα από τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν με τη συνένωση των δύο Υπουργείων και με δεδομένη την αντίθεση μας στο πρόσφατα κατατεθειμένο σχέδιο. Το νέο σχέδιο του Οργανισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τη μνημειακή κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτισμό.

Μετακινήσεις προσωπικού. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής ανακατανομής του προσωπικού απαιτήσαμε να μην γίνουν αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού.

Αιτήσεις θεραπείας. Απαιτήσαμε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για τους 187 συναδέλφους που έχουν κριθεί από τον ΑΣΕΠ και εκκρεμεί η τοποθέτησή τους σε θέσεις του Υπουργείου.

Μ.Κ.Ο. Απαιτήσαμε να σταματήσουν οι προσλήψεις των εργαζομένων μέσω Μ.Κ.Ο. γιατί γίνονται με τρόπο που θέτει σε πολλαπλούς κινδύνους την πολιτιστική μας κληρονομιά και δημιουργούν απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς για τους ίδιους.

Ετεροαπασχόληση. Δηλώσαμε με κατηγορηματικό τρόπο ότι πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης για πολλούς εργαζόμενους που γίνεται με τρόπο καταχρηστικό και αυθαίρετο δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται και με απώλεια μηνιαίων αποδοχών.

Ωράρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Ζητήθηκε η έναρξη ουσιαστικού διάλογου για το ωράριο που θα εξυπηρετεί τόσο τους επισκέπτες όσο και τους εργαζόμενους. Υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά για τις μέρες του καύσωνα και για συγκεκριμένες ώρες όπου η εργασία των φυλάκων γίνεται κάτω από συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους. Τέτοιες συνθήκες καθιστούν αδύνατη και την παρουσία επισκεπτών σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους.

Εξαιρέσιμα και αμοιβές πέραν του 5νθημέρου. Ζητήθηκε η απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις καταβολή τους.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας από Ν.Π.Ι.Δ. και μεγάλα έργα. Υποστηρίξαμε την ανάγκη άμεσης κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε νομικά πρόσωπα και εποπτεύονται από το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που αφορά στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των συναδέλφων.

Κτιριακό πρόβλημα. Αναπτύχθηκε η πάγια θέση των εργαζομένων για αξιοποίηση του Ακροπόλ στο κέντρο της Αθήνας που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, αλλά και η εκμετάλλευση όλων των ιδιόκτητων υποδομών του Υπουργείου προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες στέγασης και να εξοικονομηθούν πόροι.

Εξουσιοδοτικές καθηκόντων για τους τμηματάρχες. Ζητήθηκε η έκδοση της εξουσιοδοτικής για την λειτουργία των τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών.

Από την πλευρά του ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τζαβάρας ανταποκρίθηκε θετικά στα ζητήματα που του ετέθησαν και ζήτησε τη συνεργασία των εργαζομένων για όλα τα θέματα του Υπουργείου.

Ειδικότερα για το θέμα της συγχώνευσης διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα διατηρήσει την αυτονομία στη λειτουργία του χωρίς όμως να είναι σε θέση να δεσμευτεί για την εκτέλεση διαφορετικών προϋπολογισμών.

Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόλυση ή εφεδρεία στο Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Έδωσε μεγάλη σημασία στο ρόλο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και μας γνωστοποίησε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες του η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού και για το σκοπό αυτό ζήτησε την εμπειρία και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην κοινή προσπάθεια.

Κάλεσε μάλιστα τους προέδρους των πρωτοβάθμιων σωματείων μαζί με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας σε άμεση συνάντηση για την εξειδίκευση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.

Η Π.Ο.Ε - ΥΠ.ΠΟ. έχει επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης που περνάει η χώρα και είναι σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα όλο το επόμενο διάστημα. Με αδιαπραγμάτευτο όρο να μην επιτρέψουμε:
- Καμία απόλυση
- Καμία εφεδρεία
- Καμία μείωση μισθού
Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα για την αποκατάσταση των εργασιακών αδικιών και την ανατροπή των πολιτικών επιλογών που οδηγούν τον πολιτισμό και τη χώρα σε μαρασμό.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.