Καλώς 'Ηλθατε

Ανακοίνωση 22-01-2013

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 22/01/2013
Αρ. Πρωτ.: 030

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου συνάντηση μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.- ΥΠ.ΠΟ., με τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι Αρχαιοφυλάκων, Εργατοτεχνιτών, Συντηρητών, Διοικητικών Υπαλλήλων καθώς και ο Ενιαίος Σύλλογος Αττικής, συζητήθηκαν επί της αρχής ζητήματα που αφορούν στην αλλαγή του οργανογράμματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

Από πλευράς μας θέσαμε τα παρακάτω βασικά θέματα:

1. Διαχωρισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού από το Υπουργείο Παιδείας και επανασύστασής της ως Υπουργείο Πολιτισμού. Η ξεκάθαρη αυτή θέση μας αντιμετωπίζεται θετικά από την πολιτική ηγεσία, ωστόσο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Σε κάθε πάντως περίπτωση η Γενική Γραμματέας μας ενημέρωσε ότι θα παραμείνει με διακριτό οργανόγραμμα η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού εντός του Υπουργείου Παιδείας.

2. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού. Η πάγια θέση του Συνδικαλιστικού Κινήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι πως το κατεξοχήν αναπτυξιακό Υπουργείο αντιμετωπίζει σοβαρά οργανικά κενά, τα οποία αυξάνονται λόγω των συνταξιοδοτήσεων και δεν καλύφθηκαν παρά το γεγονός ότι υπήρξαμε φορέας υποδοχής εργαζομένων από άλλους Οργανισμούς όπως ο Ο.Σ.Ε. και ο Η.Σ.Α.Π. Για το μείζον αυτό ζήτημα το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η αλλαγή των οργανογραμμάτων γίνεται στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μείωση δομών με συγχώνευση ή κατάργηση οργανικών μονάδων. Η Γεν. Γραμματέας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για μείωση των οργανικών θέσεων και ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας.

3. Διασφάλιση της παραμονής του συνόλου του έργου στην Γραμματεία Πολιτισμού. Ταυτόχρονα στις τοποθετήσεις μας εστιάσαμε στην ανάγκη για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, τονίζοντας ότι το νέο οργανόγραμμα θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το σύνολο του έργου θα παραμείνει στη Γραμματεία Πολιτισμού ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η αύξηση της αξιοποίησης των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., και οι εργαζόμενοι από φορείς που κλείνουν, όπως το Τ.ΔΙ.Π.Ε.Α.Ε., θα εντάσσονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις και θα συνεχίσουν να εργάζονται σε έργα που ανήκαν.

4. Καμία αυθαίρετη μετακίνηση προσωπικού λόγω κατάργησης ή συγχώνευσης οργανικών μονάδων. Η τοποθέτησή μας είναι πως δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άκριτη μετακίνηση συναδέλφων χωρίς κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια.

Τέλος, ζητήθηκε από την πλευρά μας ως Ομοσπονδία πριν αποσταλεί το τελικό σχέδιο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για κατάθεση στη Βουλή, να προηγηθεί διεξοδική συζήτηση με τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού, κ. Κων/νο Τζαβάρα.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Παπαγεωργόπουλος                                                Γιάννης Μαυρικόπουλος