https://poeyppo.gr

Καλώς 'Ηλθατε

01-10-2014 - ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αρ. Πρωτ: 199
Αθήνα, 01/10/2014

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

που εδρεύει στην Πλάκα, οδός Διοσκούρων 1β, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς:
- Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα

- Υπουργό Οικονομικών
κ. Γκίκα Χαρδούβελη
Κ. Σερβίας 10, Αθήνα

Κοιν.:
- Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κα. Άντζελα Γκερέκου
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα

- Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Ιωάννη Ανδριανό
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι

- Γενική Γραμματέα Πολιτισμού
κα. Λίνα Μενδώνη
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα

- Γενική Γραμματέα Αθλητισμού
κα. Κυριακή Γιαννακίδου
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι

Κύριε Υπουργέ,

Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΥΠ.ΠΟ., σε τακτική συνεδρίασή του στις 30-9-2014 και ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ το γεγονός ότι δεν εξέλειπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απεργία-αποχή που είχε κηρυχθεί μέχρι τις 30/9/2014 και αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 162/22-9-2014 Εξώδική Γνωστοποίηση Απεργιακής κινητοποίησης της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. όπου συγκεκριμένα αναφέρονταν:

 • 1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που ασκήθηκε από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς, ότι εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαθεσιμότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο.
      Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στο Δημόσιο μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
  • Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
  • Β. Την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δημοσίου
  • Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.
 • 2. Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, με κοινωνικό περιεχόμενο και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια των υπηρεσιών απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου των Δημόσιων Υπηρεσιών και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.
 • 3. Το γεγονός, ότι η Κυβέρνηση προωθεί τον επανέλεγχο χιλιάδων συμβάσεων, που μετετράπησαν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ν.4250/2014, βάσει κριτηρίων, διαφορετικών από τα κριτήρια των διατάξεων, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, με μοναδικό σκοπό την εξεύρεση μερικών ακόμα χιλιάδων υπαλλήλων, που θα απολυθούν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Tη συνέχιση απεργιακής κινητοποιήσεως με την μορφή της αποχής των υπαλλήλων από συγκεκριμένες και μόνο εργασίες και δη

 • (α) από κάθε εργασία σχετιζόμενη με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, βάσει των διατάξεων του ν. 4250/2014 και
 • (β) από κάθε εργασία σχετιζόμενη με τον επανέλεγχο των μετατροπών των συμβάσεων εργασίας ή έργου σε αορίστου χρόνου, που λαμβάνει χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4250/2014.

Η απεργία θα εκκινήσει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, ημέρα κοινοποίησης της εξωδίκου δηλώσεως της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ στα αρμόδια Υπουργεία, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014.

Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Για το Γενικό Συμβούλιο
της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.

Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας
Βλάσσης Μπαμπαλής                    Αγγελική Παπανδρέου


Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. 01-10-2014 - ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ