ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

 • Πρόεδρος:  Γιάννης Τσακοπιάκος
 • Αντιπρόεδροι:  Γιάννης Τζανάκης
                               Κώστας Νικολάου
 • Γεν. Γραμματέας:  Γρηγόρης Βαφειάδης
 • Αν. Γεν. Γραμματέας:  Νιόβη Γεωργίου
 • Ταμίας:  Νίκος Λούβρης
 • Οργ. Γραμματέας:  Παναγιώτης Σταθουλόπουλος
 • Μέλη:  Γιάννης Μαυρικόπουλος
               Δέδες Λιώνης
               Κέρκυρα Χαρχάλου
               Στάθης Γκότσης