ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  1. Κερρά Μαρία
  2. Σταματοπούλου Ελένη
  3. Καζανάς Δημήτριος
  4. Κόρδατζη Βιολέτα
  5. Μπανιάς Επαμεινώνδας